Vyplněnou žádost odevzdejte svému zaměstnavateli do 4.8.2017